Media bevakar våra grävningar flitigt. Senast ut är Populär arkeologi som skriver om utgrävningarna i samband med bygget av nya Västlänken i sitt senaste nummer som gavs ut i april.  Nummer 2, 2020.

”Hela centrala Göteborg är en enda stor fornlämning. Genom pålverk, murar och rustbäddar från 1600-talet byggs nu den nya järnvägen, Västlänken. Populär arkeologi besökte utgrävningarna i det som en gång var Sveriges bäst befästa stad.”

Här kan du läsa hela artikeln Rakt igenom fornlämningen! (OBS! Publicerad med tillstånd av Populär arkeologi)