Våra arkeologiska undersökningar utanför Nordstan pågår för fullt. Vi har tidigare berättat om bastion Gustavus Primus fackverk, och vad vi har tagit för prover från platsen. Nu har vi framme delar av den massiva stenkonstruktionen, och i dagarna grävde vi fram bastionens sydvästra murhörn.

Utsnitt ur karta över Göteborg 1771. Röd ring markerar det hörn av bastionen vi nu har framme. Karta: Krigsarkivet
Drönarbild som visar sydvästra hörnet av bastionen. Foto: Arkeologerna CC-BY
Resterna av bastionens sydvästra hörn syns längst fram i bild. Längre bort syns schaktövervakande arkeologer. Foto: Arkeologerna CC-BY