I vår förra film från Sankt Eriksgatan fick vi bland annat se fina föremål, ett trägolv och en tunna. Nu har arkeologikonservatorer från Studio Västsvensk Konservering varit ute hos oss för att rensa fram och lyfta tunnan.