Kvarnberget

Ny film 2020.11.13

Tunnan på Sankt Eriksgatan

Följ med när arkeologikonservatorer gräver ut tunnan på Sankt Eriksgatan.

Blogginlägg 2020.09.16

Fynden under Sankt Eriksgatan

Under Sankt Eriksgatan i Göteborg har vi nu hittat en äldre gata och flera fina föremål.

Blogginlägg 2020.04.22

Vrakdelarna märks med öronbrickor

Vad kan vrakundersökningar ha gemensamt med djurhållning? Läs mer i senaste blogginläggen om de flera hundra år gamla vraken i Masthamnen.

Blogginlägg 2020.04.20

Masthamnen och tullområdet

Kronans Masthamn grävdes på 1600-talet, byggdes om på 1700-talet och fylldes igen på 1800-talet. Nu har vi grävt fram gamla kajmurar, tullområdet och flera båtvrak på platsen.

Uppdrag

Båtvraken i Masthamnen

Flera hundra år gamla skepp har hittats i Masthamnen i Göteborg. Båtarna är troligen byggda på 1600–1700-talet och lämnades på hamnens botten. 

Blogginlägg 2018.11.13

Hamnmurar vid Lilla Bommen

I ett tidigt skede måste diverse ledningar läggas om i marken för att en ny järnvägssträckning ska kunna byggas. I...