De arkeologiska undersökningarna inför bygget av Västlänken pågår för fullt, och just nu gräver vi vid Sankt Eriksgatan nedanför Kvarnberget. Under den asfalterade vägen har vi hittat en del av en äldre gata och flera roliga föremål.

Vi befinner oss innanför Bastion S:t Erik, som tillsammans med Göteborgs övriga bastioner bildade stadens månguddiga försvarslinje. Göteborgs försvarsverk byggdes om och renoverades under hela 1600-talet och en bit in på 1700-talet, och det kan vara lätt att glömma att det fanns en vardag utanför befästningar och försvarsinsatser. Vilka var människorna som bodde i staden, och hur såg deras liv ut? Ibland kan lämningar och föremål ge oss en liten inblick i det vanliga livet i staden. Låt oss ta en titt.

Gatan rensas fram. Vi ser lagd sten och det vi tänker är en träsyll. Foto Arkeologerna
Vi hittar många kritpipshuvuden och avbrutna skaft. Den vita kritleran är ett skört material och piporna gick ofta sönder. Foto Arkeologerna
En träsked, ett skaft av horn och en metallsked. Skaftet av horn tänker vi kan ha tillhört en kniv. Foto Arkeologerna
Fina syattiraljer i form av ett nålhus och två fingerborgar. Kanske bodde här en skräddare? Foto Arkeologerna
Keramik och porslin hittar vi mycket av. Här ser vi yngre rödgods, stengods, holländsk fajans och kinesiskt porslin. Längst ned till höger har vi ett handtag till en stekpanna. Foto Arkeologerna