Göteborg innanför vallgraven har i sommar fyllt 400 år. Likt årsringar vittnar jordlagren under marken om århundraden av byggaktivitet. Det finns byggnadsrester och husgeråd efter de första invånarna som levde och verkade i staden på 1620-talet. Det här och mycket mer berättar vi om i vår nya tidskrift Under jorden i Göteborg. Arkeologi för Västlänken.

I det första numret kan du läsa om undersökningarna som vi gjort utanför Göteborgs vallgrav, Gullbergs fäste vid skansen Lejonet och Johannebergs landeris trädgård vid Korsvägen. Du kan också få en inblick i trädgårdsarkeologi på Södermalm i Stockholm, järnvägens historia i Göteborg och hur det gick till när Nya Lödöse lades ned och Göteborg byggdes på 1620-talet.

Under jorden i Göteborg. Arkeologi för Västlänken finns att hämta på Göteborgs stadsmuseum. Magasinet går också att låna på större bibliotek i Göteborg. Vill du hellre läsa online? För att komma till webbversionen tryck här.

Trevlig läsning!