Arkeologerna kommer att ha öppna visningar en gång i veckan av grävningen på Johannebergs landeri. Några onsdagar framöver är det öppet för allmänheten klockan 11.00. Sista allmänna visningen görs fredagen den 16 mars.

En första visning av den arkeologiska undersökningen utfördes idag. Bland annat var det Göteborgs Guideklubb som besökte oss.

Passa på att följa en arkeologisk undersökning på plats. En gång i veckan erbjuds visningar. Samling sker i parken väster om Korsvägen. Där möter arkeologer upp som tar dig runt Johannebergs landeris forna marker, bland annat  runt Universitetsbiblioteket. Turen avslutas med en titt i schakten. Där berättar arkeologerna om hur undersökningen fortskrider, intressanta lämningar som tagits fram och dagens fynd visas.

Johannebergs landeri från ovan.