Ben från tjäder, duva, and och vadare från huslämningar av Nykvarns värdshus vid Stångån i Linköping där det tydligen bjöds på en varierad meny av fågel.

Stadsdelen Nykvarn ligger i norra delen av Linköping vid stranden till Stångån. Här drev man en kvarn redan under medeltiden, med hjälp av det forsande vattnet i ån. Under 2016–17 gjordes en arkeologisk utgrävning, då hittades en gammal husgrund med två källare, en tegelugn och spår från andra aktiviteter. Huset dateras till början av 1700-talet och utgjorde en bostad där mjölnaren bodde. I början av 1800-talet gjordes det om till ett värdshus.