Igår fick vi fram en träkonstruktion utmed Trädgårdsgatan. Den har formen av en större låda med väggar av kluvna stockar och botten klädd med träflis.

Den ligger några meter innanför det medeltida stadsdiket och kan vara från den tiden eller tiden strax efter. Vi kommer att såga skivor av timret för att datera fällningsåret så då får vi veta. Genom prover från botten ska vi försöka förstå vad den använts till. Kanske har den varit som förvaring för halm, då det fanns rikligt med detta intryckt mot några av stockarna.

Fiskdamm i kvarteret Eddan

Efter idogt arbete fick vi fram den träkonstruktionen vi fann för ett par veckor sedan. Den blev 3×6 meter stor med en skiljevägg emellan som skapade två utrymmen. I botten låg stockar klädda med lera, vilket bland annat gjort att vi funderat vidare på funktionen. Inledningsvis trodde vi det var en källare, som vi också berättat om i media.

Men då det saknades nedgång/ingång och ett golv, och att det närmst i området funnits tecken på vattenhantering, är arbetshypotesen just nu att det är en damm för att hålla färsk fisk eller odla fisk. Detta har funnits sedan senmedeltiden då man under en stor del av året hade fasta och inte fick äta kött. Särskilt karpfisken var vanlig då den gick att transportera levande långa sträckor. Fiskdammar omtalas från flera klostermiljöer och är även känt från Linköpingsbiskopen Hans Brask instruktioner.

Igår fick vi också fram ytterligare en flack träkonstruktion med låga plank till kanter. Den är samtida med den andra men vidare undersökning och provtagning får visa hur allt hänger ihop.

Flera fiskdammar har hittats i den medeltida stadens södra utkant. Dessa kan ha tillhört franciskanerna under senmedeltid men datering får vi invänta tills analyserna är klara. Bakgrundskartan över Linköping är från år 1700, med domkyrkan högst upp i bild.

Imorgon fredag kl 15 har vi en visning inför det sista arkeologiska spadtaget i år här på platsen. Då berättar vi om de åtta fiskdammar vi hittat i området och vad de kan ha haft för betydelse under historisk tid. Välkomna!

Bilden visar en del av en fiskdamm som vi hittat i kvarteret Eddan. Inmätning pågår medan vattnet stiger underifrån.

3D-foto av en fiskdamm i Eddan.

För er som inte fick möjlighet att se en av de fiskdammarna i Eddan som var byggd av trä, ges här ett lite annorlunda tillfälle att se den igen. Johan tog en mängd fotografier från vilka han byggde upp en 3D-avbildning. Du kan även zooma och rotera i bilden med hjälp av funktionerna på din dator.

Sidan Sketchfab innehåller också flera andra spännande arkeologiska objekt. Passa på att gå en upptäckarfärd!

Fiskdammarna i Eddan

Så har vi fått daterat timret i de tre fiskdammarna vi undersökte och det blev ungefär som vi hoppats på, fast lite bättre! Den äldsta och bäst bevarade har byggts år 1391. Intill denna så byggdes en flackare trädamm 1420 som sedan bara användes i nio år, innan den revs och en liknande byggdes år 1429 på samma plats. Analysen visade också att man tagit timret från en närbelägen skog där man valt ut tall och gran. Vad vi vet i dagsläget är fiskdammarna de äldsta daterade i det medeltida Sverige.

I anslutning till dammarna hittade vi också en träränna från samma tid och som förmodligen använts för vattenförsörjningen som in- eller utflöde. Fynd fanns det sparsamt med men vi hittade en mindre planka med hål i som vi tror kan ha återanvänts som fisksump, alltså en träbehållare för att förvara fisken levande.

De tre fiskdammarna i trä har varit en del av ett nästan 1 000 kvadratmeter stort område med nio dammar, där de övriga varit omfångsrika gropar i marken. Dessa har omgärdats av ett brett dike som daterats till 1300-tal. Dammarna skulle kunna vara en del av franciskanernas område väster om deras klosterbyggnader, kanske som en del av deras trädgård.

Fiskdamm anlagd år 1391.
Karta över dammanläggningarna inom ett dikesavgränsat område. Den underliggande kartan är från 1800 där Trädgårdsgatan är utlagd genom området när dammarna tagits ur bruk.
Katarina Sköld och Janne Johansson sågar ut en skiva för analys ur en av stockarna i den äldsta dammen.
Träränna som vi fann intill fiskdammarna. Även denna tog vi prov på och den daterades till 1401-1429. Den har alltså med största sannolikhet använts till vattenflödet i dammarna.
En bit av en återanvänd planka. Förmodligen använd som fisksump.