I veckan blev arbetsstyrkan fulltalig – nio arkeologer, två grävmaskinister och en dumperförare. Vi har nu påbörjat undersökningarna av de många anläggningar som schaktats. Bland dessa märks till exempel komplexa gropsystem som innehåller rikligt med krossad keramik. Den kan troligen dateras till bronsålder. Exakt vad groparna använts till återstår att se…

Ett mer kuriosa metalldetektorfynd är en ångslupsbiljett i koppar. Även om årtalet är lite otydligt så kostade resan 10 öre när det begav sig.

Ett stort antal krossade förhistoriska keramikskärvor.
En kopparpollett som har böjts – en ånslupsbiljett.