Vi grävde idag årets sista provgropar på Norra kajen. Groparna placerades strax sydost om Kronobränneriets tomt. Provgroparnas huvudsyfte var bl a att undersöka den nuvarande kajens konstruktion.

En nord-sydlig rad med kraftiga stenar påträffades nere i den gamla strandkanten. Stenarna tolkades kunna vara rester från ett äldre bryggfundament (1700-tal?). Här fanns även öst-västligt orienterade plankor, som kan ha utgjort delar av en brygga eller broläggning i den blöta strandzonen.

Nu pausar undersökningarna några dagar, innan nästa etapp påbörjas (i december om vädret tillåter…).