I Norrköping planerar man för ny bebyggelse i södra delen av Pryssgårdsparken och Arkeologerna är först på plats. Flera tidigare arkeologiska undersökningar har visat att området kring Pryssgården och Fiskeby var mycket tättbefolkat under yngre bronsålder och äldre järnålder.

Strax intill har stolphål och härdar från äldre järnålder undersökts.

Det nu aktuella området har i historisk tid hört till Fiskeby och har varit uppodlat åtminstone sedan 1800-talet. På en karta från 1691 upprättad över grannbyn Himmelstalund, står det att området kallas Systrahagen och är samägt mellan byarna. Nu ska arkeologerna se om det finns fynd och spår efter hus och gårdar i Systrahagen innan det nya bygget inleds. Undersökningen planeras pågå april ut.

På den här kartan, upprättad över Fiskeby år 1810, framgår att området är uppodlat och indelat i långsmala tegar. Området som ska undersökas är markerat med svart ram. I kartans nederkant skymtar Motala ström.

Med hjälp av grävmaskin tar arkeologerna bort matjorden och kommer då ner till nivåer där fornlämningen finns.För mer information, kontakta projektledare Marita Sjölin 010-480 81 57