Vi tar jullov från utgrävningarna vid Inre hamnen. Nu i vinter görs en kortare summering av höstens fältarbeten.

De arkeologiska undersökningarna fortsätter emellertid i början på nästa år. Vi kommer att gräva provgropar i bl a Varvsgatan och Saltängsgatan. Här kan t ex finnas lämningar från spinnhuset, som låg här från omkring 1740 och ett halvsekel framåt.

I väntan på de kommande arbetena levereras några användbara julklapps- och julmatstips från Norrköpingskuriren ca 1860.