Två provgropar grävdes idag söder om Kronobränneriet. Äldre stenläggningar och andra markytor finns bevarade som öar mellan välbyggda betongfundament för kranar, järnvägsräls och den nuvarande kajanläggningen.

De boende på Kronobränneriet kastade sitt avfall ut mot Strömmen och de undre kulturlagren innehåller keramik, glas och djurben. Vi kommer kanske också att stöta på rester från några av de bryggor som finns utritade på 1700-talskartorna. Fältarbetet fortsätter på fredag.