I slutet av förra veckan hittade vi en svärdsknapp av brons. Den är cirka 4,5×2,0x1,5 cm stor. Svärdsknappen har suttit på hjaltet (handtaget) på ett svärd. Fyndet kan dateras till cirka 550-talet, det vill säga övergången mellan folkvandringstid och vendeltid.

Svärdsknappen hittades i samband med schaktarbetet. Samtidigt som vi banar av matjorden med grävmaskin söker vi nämligen av det översta matjordlagret med metalldetektor. Hittills har ett flertal föremål från yngre järnålder hittats, däribland de likformiga spännen som vi berättade om tidigare.

Nu gäller det att lyckas knyta dessa fynd till spåren efter en gård!