Maria och Angelica har i veckan jobbat med det tredje huset som vi hittat vid Fiskebyboplatsen. Spåren visar på ett treskeppigt långhus med fem takbärande bockpar, vilka markerats i bilden.

 

Efter dokumentation av stolparnas placering uppskattar vi husets längd till cirka 14 meter och bredden till cirka 7 meter. En intressant detalj är att tre av bockparen i den ena halvan av huset står något tätare än de övriga två. Detta är en konstruktionsdetalj vi känner igen från hus som undersöktes vid Pryssgården, Norrköping, i början av 1990-talet.

Dessa hus har daterats till yngre bronsålder, cirka 1000-700 f. Kr.