Den här veckan har fältarbetet inletts på åkern mellan E4:an och stambanan norr om Fiskeby. Stora ytor banas av med grävmaskin för att få bort den sandiga matjorden och för att komma ner till de så kallade ”anläggningarna”, dvs eldstäder, stolphål, gropar, etc.

Tillsammans bildar dessa strukturer såsom hus och gårdar från bronsålder och äldre järnålder. Redan nu står det klart att det finns områden med ett stort antal liknande lämningar…