Arkeologerna undersöker gårdar och bostäder från bronsålder och äldre järnålder vid Fiskeby. Utgrävningarna sker norr om Fiskebyvägen, mellan E4:an och södra stambanan. Arbetet pågår från början av april till mitten av juni. Bakgrunden är Norrköpings kommuns planer på en avfart från E4:an samt ett bostadsområde.

Illustrationen är hämtad från avhandlingen Hällristarnas hem (Borna-Ahlkvist 2002). Teckning: Staffan Hyll.