I början av september 2016 börjar vi arkeologiska undersökningar i Inre hamnen i Norrköping, mellan Saltängsgatan och Norra kajen. Området på norra sidan av Motala ström ska omvandlas från hamn och industriområde till bostadbebyggelse.

Första schaktet på Skeppsholmen! Magnus gräver fram Kronomagasinsgatan från 1870-talet. Fortsättning följer….