Schaktarbetet rullar på och vi hittar allt fler anläggningar – stolphål, eldstäder, kokgropar, etc. Ett spännande moment i arbetet är att försöka se huruvida anläggningarna bildar någon form av strukturer. Idag noterade vi hur flera mörkfärgade stolphål bildade två parallella linjer (se de vita markeringarna på bilden). Vår erfarenhet säger att detta kan vara spår efter takbärande stolpar som burit upp ett sadeltak.

Kan detta vara det första huset vi hittar vid årets undersökningar? Fortsatta undersökningar kommer att ge svar och vi återkommer kring detta…