Idag har Lotta och Marcus stolpat upp Hus 2. Det är den första huslämningen som vi undersökt hittills och preliminärt dateras den till äldre järnålder.

Spåren efter stolparna som burit upp konstruktionen indikerar att det treskeppiga huset var cirka tolv meter långt och sju meter brett. Taket, ett sadeltak, bars upp av fyra bockpar vilka markeras av de längre stakkäpparna. Vägarna, de kortare stakkäpparna, var sannolikt konvexa i sin längdriktning. I husets mittskepp hittades en eldstad och spår efter inre väggar.

Vilka bodde här?