Kraftiga stenskodda stolphål visar att det också funnits bebyggelse under yngre järnålder, kanske under vikingatid i Pryssgården.

I Östergötland är det relativt vanligt att hitta bebyggelse från yngre järnålder strax intill de historiska bytomterna. Därför var vi särskilt uppmärksamma på yngre lämningar när vi förundersökte området i norr närmast bytomterna. Och strax söder om Fyrby bytomt fick vi napp! Flera kraftigt stenskodda stolphål har ingått i ett minst åtta meter långt, förmodligen längre, och sex meter brett hus.

Vi hittade inga fynd som kan datera huset, men formen och konstruktionen pekar på yngre järnålder, kanske på vikingatid. Vi har tagit prover i stolphålen som så småningom får datera lämningarna mer exakt.

 

På fotot har de stenskodda stolphålen markerats med vita ovaler. Huset sträcker sig förmodligen vidare bortåt i bilden. Stolphålens form och husets konstruktion talar för att det kan vara från yngre järnålder.