Sista graven på Bådstorpsgravfältet är undersökt, allt material har körts in till kontoret i Linköping, varselkläderna ligger i tvätten och vi har flyttat in i värmen.

Katarina sorterar de brända djur- och människobenen. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

Nu fortsätter vi arbetet med att sortera, bearbeta och registrera fynd, beskrivningar och foton. När materialet är uppordnat kommer våra experter analysera skelett- och växtmaterialet och prover ska skickas in för 14C dateringar. Så småningom kommer allt att presenteras i en rapport och flera artiklar.

Maria går igenom fyndmaterialet inför registreringen. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

Skärvor från en av gravurnorna i Bådstorp. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

Men det där med att sista graven är undersökt stämmer inte riktigt. Några av de hela gravurnorna togs in till kontoret för att undersökas inomhus. Nästa vecka börjar Katarina det spännande arbetet med att gräva ut dem. Vi återkommer!