Kolla in den här urcoola modellen av en runplatta i bly som hittades under utgrävningen 2017 i Pryssgården i Norrköping!

Den är ungefär lite mindre än en hockeypuck, dateras till 1200-tal och inskriptionen kan vara en magisk skyddsformula. På ena sidan av föremålet finns fem prydliga rader med runor och även på andra sidan finns ristningar, möjligen ett eller flera kors. Inskriften är på fornsvenska. En del av texten kan tolkas som ”komma oskadd från förbannelserna” eller möjligen ”från banemännen”. Om detta är riktigt, kan föremålet tolkas som att det skulle ge någon form av skydd. Liknade föremål har bland annat hittats på Köpingsvik på Öland, där de har tolkats som att de har använts i riter och för att avvärja ont. 

Runplattan fotograferades av Peter Zetterlund och modellen är gjord av Johan Stenvall.