I torsdags öppnade vi upp förundersökningen för allmänheten. Vi hade vädret på vår sida och minst 50 personer kom för att ta del av våra resultat så här långt.

Det är ju en förundersökning som vi håller på med och därför har vi inte den fullständiga bilden av fornlämningen. Men tack vare att vi håller till i Pryssgården, där flera undersökningar har utförts tidigare, inte minst den stora undersökningen inför byggnationen av E4:an på 1990-talet, så är ändå kunskapsläget gott. På visningen fick besökarna se hur lämningarna efter eldstäder och stolphål efter ett tvåskeppigt hus avtecknade sig mot den opåverkade sanden i botten av våra schakt. Mer om detta hus i kommande blogg!
Besökarna fick också se hur vi jobbar metodiskt medmetalldetektering och några av alla fynd som detta har gett, de flesta fynden från 1600-tal och framåt.

Fyndvisning
Några takbärande stolpar i ett tvåskeppigt hus är markerade med stakkäppar.