Idag hittades flera delar av handslaget enkupigt vingtegel med stämplar på klackens nacke. Takteglet hade möjligen lagts ut som en del av en gårdsyta.

Två av tegelbitarna är stämplade med D:O:I respektive B:B:NV. Bägge typerna har bl a tidigare hittats i Småland och den senare påträffades även år 2011 i kv Rosen i Norrköping (söder om Motala ström). I nuläget är tillverkningsplatsen (tegelbruket) okänd. Troligen började tegelstämpling i Sverige tidigast under 1700-talet. I norra Tyskland stämplades emellertid tegel under 1600-talet, vilket importerades till Sverige.