En dag fylld av ömsom svin och ömsom vatten. Delar av dagen ägnades åt Kronobränneriets svinhus och svingård. Gödsellagren från slutet av 1700-talet innehåller avfall. I de underliggande, blöta, sandlagren ligger en del virke. Är det drivved eller är det delar av konstruktioner? Kommande schakt kommer förhoppningsvis att sprida ljus över detta….