Den första provgropen på Norra kajen hade som syfte att lokalisera ett av de kraftiga betongfundament som uppfördes när kajen byggdes om i slutet av 1920-talet. I fundamenten sitter järnstag fästade, som sträcker sig ut mot kajkanten, och som bildar stöd för kajen. Dokumentationen ligger till grund för bl a kommande spontningar inom området.

I samband med provgrävningen lokaliserade också olika markytor från omkring 1600-1800-talen. Vid förra sekelskiftet gick man t ex på en vällagd kullerstensläggning, som idag ligger metern under asfalten.