Idag dokumenterades en del av skeppsdockans infartsled mot öster. Här har skeppsdockan haft en elegant murad stenkaj med välhuggna stenblock som varit ca 100×80 cm stora. Inloppet fylldes troligen igen samtidigt med resten av skeppdockan i norr, d v s för närmare 90 år sedan.

Möjligen ger annonserna från Norrköpingskuriren år 1862 en fingervisning om vilka typer av fartyg som reparerades i skeppsdockan.