Dags att ta ner skylten för ännu en vecka på Skeppsholmen!

De senaste dagarna har ägnats åt skeppsvarvets gårdsplan. I träflislagren påträffar vi massor av spikar och andra små järnbitar. Här ligger också kritpipor, som varvsarbetarna kastat.

I bottensanden finns även gropar och stenskodda stolphål. Nästa vecka närmar vi oss området för en gårdstomt som finns utritad på de äldsta kartorna från 1600-talet. Kanske är det lämningar från denna bebyggelse som börjar synas.