Stakkäpparna markerar stolphål där stolpar i husets konstruktion har stått.

Ute i Systrahagen i södra delen av Pryssgårdsparken i Norrköping har vi nu bland annat undersökt ett treskeppigt långhus. Husets form pekar på en datering till yngre bronsålder, 1100 – 500 f Kr. På bilden ser ni käppar som markerar de takbärande stolparna i huset, som mäter 15×6 meter.

Alldeles intill huset har Lotta undersökt en märklig anläggning. Den är 170 cm i diameter med tydlig nedgrävningskant. Botten är fylld med ett lager träkol och en del eldpåverkade stenar, men även lite större flata stenar som inte har påverkats av eld. Ingen keramik hittades i gropen men däremot ett fint kvartsavslag, lite harts och två små fragmentariska järnföremål. Kan det vara en förrådsgrop som har brunnit tro? Eller har man rostat eller torkat säd i den?

Vad gäller både huset och den svårtolkade gropen har jord- och kolprover tagits för att kunna hjälpa oss att få dateringar men även för att se om det finns några spår av vad som funnits i gropen.

Lotta undersöker en grop med träkol och flata stenar.