Idag grävdes provgropar i anslutning till den under 1700-talets senare del igenfyllda Lillån, vars östra strandkant syntes som tunna sand- och grusskikt.

Direkt öster om Saltängen låg Skeppsholmen, som ända fram till 1700-talets slut var en vattenomfluten holme. I väster kallades vattenflödet Lillån. Den enda kommunikationsvägen mellan stadsområdet Saltängen och Skeppsholmen gick via en bro, den så kallade Jungfrubron, belägen i öns sydvästra del. Senare på 1700-talet anlades ytterligare en bro över Lillån, i höjd med spinnhusbyggnaden (se tidigare inlägg).

Lillån och Jungfrubron finns utritade på kartor från bl a åren 1695 och 1719.