Ett gravfält från bronsålder och yngre järnålder samt gårdar från medeltiden. Under hösten 2011 genomfördes en arkeologisk undersökning av de östra delarna av Barsebäck i Skåne.

Läs mer om projektet