Ujujuj, sista veckan och grävmaskinen går stekhet! Här knäcker vi brunnar, slaktar kulturlager och vräker sten! Nu ska det väck! Och snart vi också!

Det ser röjigt ut, men det ger bra resultat. Klas Holger har lokaliserat en stenläggning och ett lergolv i ena längan till gård 7 – ett fähus, tänker vi. Nathalie tampas med en formlig svärm av förmodade stolphål i en annan länga – men si, vid närmare påseende var det avtryck efter stenar, så det rör sig snarast de sorgliga spåren av ett stengolv. Karin och Håkan råkade på fullkomligt vanvettiga stenpackningar, precis söder om gården, maffiga som attan. De måste vara resterna av en synnerligen ståtlig infart, som snyggats, riktats och samtidigt dränerats med kolossala mängder sten.

Gård 7 framstår faktiskt som mer och mer gedigen, och det trots att den i stor utsträckning plöjts bort i samband med modernt jordbruk och vi helt klart inte har särskilt många arkeologiska spår att arbeta med.

Rebecka står just i begrepp att börja mäta in diket med stora stenar, som Gert schaktat fram. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Ett stycke öster om gård 7: mängder av spår efter gamla hägnader i form av stolphål samt gränsdiken, riktade såväl öst-västligt som nord-sydligt. Några verkar ha hävdats om och om igen, villket syns i form av parallella stråk av diken eller rader av stolphål. Och mitt i gyttret av stolphål urskiljde vi äntligen spåren efter ett hus. Av allt att döma måste det vara medeltida, men det ligger utanför de från kartorna kända gårdarna.

Kan det vara en riktigt tidig bebyggelse på platsen, rentav den första inom tomten?

Vy över den undersökta ytan. I förgrunden har nyss schaktats fram en del diken och rader av stolphål, som fungerat som gränser mellan ägor och tofter. Foto: arkeologerna (CC-BY)

Och så tog vi oss tid att fira tidigare gjorda, fina fynd och utgrävningens förestående avslut…