Ett gravfält från bronsålder och gårdar från medeltiden hittades under en större undersökning i Barsebäcks by i Skåne. Bland fynden dök en en ovanlig så kallad pilgrimsampulla, en liten flaska med helig olja eller vigvatten, upp.

Arkeolog Adam Bolander gräver en urnegrav

Under 2010–2011 gjordes en större arkeologisk utgrävning i östra utkanten av Barsebäcks by, öster om korsningen Löddevägen/Pilgrimsvägen eftersom nya villor skulle byggas på platsen. Arkeologerna hittade spår efter flera olika gårdar. Den västra byggdes under 1100-talet, då i form av tre fristående hus. På 1300-talet började man bygga om, tills gården så småningom bestod av fyra huslängor som hängde samman i en fyrkant. Utrymmena inomhus var då ungefär 500 kvadratmeter och gården låg snyggt och ståtligt mitt på gårdstomten på en låg kulle. På 1600-talet delades markerna av och ytterligare en gård byggdes, strax öster om den gamla. Fastän tomten var rymlig, så placerades den nya gården inklämd i ena hörnet, i en grund men fuktig sänka. Till skillnad från den äldre gården, som på flera vis tog plats, verkar de boende på den nya gården ha fått nöja sig med både mindre och sämre. Kring spåren efter husen hittade arkeologerna också sådant som brunnar, gamla stengärdsgårdar, märken efter stängsel samt en bit av en väg, vilken en gång lett till Hofterup.

Dessutom fann man fyra små gravar, som var ungefär 2 500 år gamla och härstammar från övergången mellan bronsålder och järnålder. I gravarna låg brända människoben (vid den tiden kremerade man ofta sina döda). I ett fall låg benen i resterna av en keramikkruka, som fungerat som gravurna.

Det fanns över huvudtaget inte så mycket föremål kvar. Mest hittades skärvor av en sorts keramik som användes under 1600‒1800-talen, men också ett litet fint så kallat urnesspänne, som ser lite ut som en ihopflätad drake, som kan vara bortåt 1 000 år gammalt. Det fanns många mynt och det äldsta var ett så kallat Knud VI-mynt i silver från 1182–1202.

Ett av de finaste fynden var en pilgrimsampulla. Sådana hämtade pilgrimerna vid olika heliga platser i Europa och den lilla flaskan kan ha innehållit helig olja eller vigvatten. Det är i sig ett ganska ovanligt fynd. Men här kändes det extra speciellt eftersom det i Barsebäcks kyrka finns en kalkmålning med pilgrimernas skyddshelgon Sankt Jacob, som i sin tur inspirerat till att den nya vägen döpts till just Pilgrimsvägen.

Läs mer i rapporten