På bilden ser du en stor kammussla, även känd som pilgrimsmussla, från medeltida Enköping där en stor arkeologisk undersökning pågår under hösten. Även ifall det inte helt kan uteslutas att det har bott en gourmet i kvarteret Traktören, så är det nog snarast en souvenir från Santiago de Compostela, då det finns en del pilgrimsmärken och andra kyrkliga prylar från platsen.