Hästskalle i grop från järnåldersboplatsen Stanstorp i Skåne. Jag och flera kollegor kämpar nu med att få färdigt rapporten för denna spännande plats med mängder av stolphus, dräktspännen och annat bling bling och inte minst alla hästben som grävdes ut hösten 2016. Skallen kommer från ett cirka 10 år gammalt sto som under senare delen av 500-talet lades ner i denna grop. Det hittades även flera andra gropar med hästben i boplatsens sydvästra hörn.