Del av vingben (överarmsben) av havstrut (nederst i bild) och som jämförelse ett helt överarmsben från gråtrut (överst). Benet kommer från en torplämning från Stala på Orust. Fyndet tillsammans med ben från vigg och diverse matavfall från får, nötkreatur och ostronskal kan tyda på att torparna då och då verkar ha drygat ut kosten med diverse havsfågel?