Underkäke av kalv och horn från kronhjort. Fyndet av benet och hornet kommer från en grop till en neolitisk stolprad påträffad i Västervång utanför Trelleborg. Det är det tredje liknande fyndet på en plats i sydvästra Skåne, som vi hittat på kort tid, där man har lagt ner en underkäke från en kalv (på bilden rör det sig om ben från en cirka 6 månader gammal kalv) tillsammans med ben eller horn från kronhjort. Av allt att döma är det uttryck för en tidigneolitisk sedvänja, alltså från början av yngre stenålder, neolitikum räknas mellan cirka 4 000 f Kr–1 700 f Kr.

Snarlika fyndkombinationer finns också från boplatsen Almhov utanför Malmö.