Lårben från en lammstek hittad i en hålväg söder om Lund. Tack vare benet och 14C-datering så vet vi att vägen varit i bruk åtminstone fram till 1600-talet.