I samband med de arkeologiska undersökningarna av en omfattande mesolitisk bosättning i Ljungaviken, Sölvesborg i Blekinge påträffades i september 2020 ett hundskelett som placerats i en mindre grop utanför en huslämning. Fyndet har tolkats som en hundbegravning och det finns paralleller till tidigare fynd av depositioner av hundar från bland annat det mesolitiska gravfältet i Skateholm.

Tillsammans med hunden påträffades ett mindre antal mikrospån som kan tolkas som gravgåvor. Eftersom boplatsen överlagras av gyttja i samband med transgression så måste hunden ha begravts för minst cirka 8000 år sedan. Då hundbegravningar är sällsynta och benen var sköra valde vi att plocka upp hundskelettet i ett preparat för möjliggöra en noggrann undersökning inomhus och att den kan ställas ut och visas för allmänheten i framtiden. Nedan kan ni följa hur hunden har rensats fram.