Benen är pyttesmå och har förtjänstfullt samlats in i ett makroprov från avfallsgrop utgrävd på bronsåldersboplatsen Adamstorp, Östergötland. Det är kotor och kommer alla tre från olika småfiskar; en är karpfisk (troligen löja eller mört), den andra är från en simpa (troligen stensimpa) och den tredje har jag inte lyckats identifiera ännu. Jag har dock lyckats utesluta de flesta vanliga arter så nu är två möjliga kandidater Nissöga och Elritsa.