Ben från nedre extremitet (tarsometatarsus) av tupp med avskuren sporre. Fyndet kommer från medeltida kvarteret St Mikael i Lund. Denna typ av patologiska förändring orsakad av människor är karaktäristisk för tuppar som använts i tuppfäktning där sporren skärs bort för att kunna ersättas av en längre och vassare sporre i järn. Av allt att döma har det bedrivits tuppfäktningar i centrala Lund under medeltiden