Armbågsben från hund. Benen (till vänster och höger i bild) kommer från två vikingatida brandgravar från Blaker, öster om Oslo. Det var troligen små hundar, där den ena motsvarar storleken av en Cavalier king charles spaniel (benet i mitten).

Knähundar hittar vi sällan ben från, men de dyker upp då och då i brandgravar från yngre järnålder.