Mellan två vattendrag i utkanten av Tierp i Uppland, slog sig människor ner för länge sedan. Vilka var de som bodde här i Siggbo och vad kan spåren efter dem berätta? I höst förundersöks tre boplatser i området.

Läs mer om projektet på uppdragssidan.