På en liten höjd mellan två vattendrag i utkanten av Tierp, slog sig människor ner för flera tusen år sedan, men spåren av dem finns kvar. Under hösten 2017 undersökte vi tre boplatser som legat gömda under markerna i Siggbo.

I utkanten av Tierp i norra Uppland planeras ny bebyggelse av kommunen. Från den 25 september 2017 kommer arkeologer att förundersöka tre boplatser för att närmare kunna bestämma deras ålder, storlek och vad man kan tänkas ha ägnat sig åt på platserna. Vi ska bland annat att analysera spår av aktiviteter och hantverk på platserna; metallhantverk, odling, matlagning och boskapsdrift.

Tierpsbygden har en mycket speciell naturgeografi med Tämnaråns ådalgång som omges av stora morän och skogsområden samt den omfattande slätten sydväst om Tierp. De tre aktuella boplatserna ligger inom ett höjdområde i Tämnaråns norra kant mellan två mindre vattendrag.

Placeringen är strategisk, människorna som bodde här för länge sedan hade bra tillgång till kommunikationsleder både vatten och via lan och mycket rika marker för odling och boskapsskötsel.

Tierpsbygden ligger vid gränsen till södra Norrland och var förr en viktig nord-sydlig brygga mellan södra Norrland och Mälardalens mer centrala delar. Tämnaråns naturgeografiska sydväst-nordöstliga dragning, från inlandet i Tämnaren till östersjökusten vid Västland under brons/järnålder, har både gett kommunikationsmöjligheter med Åland och södra Norrland samt Roslagen längre söderut.

Läs rapporten här