I fredags drog vi ett större schakt i kanten av en mindre skogbeklädd bäckdalgång. Däri påträffade vi en rad med större stolphål och flera omfattande lager och gropar. Kanske är det spår av en mindre förhistorisk byggnad och en aktivitetsyta, alternativt är det spår av yngre aktiviteter i det beteslandskap som präglat Siggbo under långa tider.

Vi återkommer med mer information.