Tierp

Publikation

Miljöprovtagning vid Tobo Bruk

Rapport 2020:165. Arkeologisk kontroll i form av schaktövervakning, Uppland. Torbjörn Holback

Blogginlägg 2017.10.02

Lager och stolphål

I fredags drog vi ett större schakt i kanten av en mindre skogbeklädd bäckdalgång. Däri påträffade vi en rad med större...

Uppdrag

Gömda boplatser i Siggbo

På en liten höjd mellan två vattendrag slog sig människor ner för flera tusen år sedan. Under hösten undersöks tre boplatser som legat gömda under markerna i Siggbo.