2020

Rapport 2020:165
Arkeologisk kontroll i form av schaktövervakning
Uppsala län, Uppland, Tierps kommun, Tegelsmora socken, Tobo 1:70, L1942:9330, [Tegelsmora 198:4]
Torbjörn Holback