Torbjörn Holback dokumenterar brunnens nedgrävning

Som vi kunde berätta förra veckan påträffades både stolphål och ett större lager vid Siggbo. Nu har vi undersökt dessa vidare och kan konstatera att det rör sig om en brunn samt tre större stolphål och ett avlångt tramplager. För tillfället tolkar vi detta som att man anlagt en brunn i kanten ned emot en bäckdalgång och att man rört sig fram och tillbaka mellan brunnen och en närbelägen bosättning i närheten.

Stolphålen verkar dock vara tillkomna efter att brunnen fyllts igen och har troligen inte att göra med någon byggnad.